Tin tức

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc so sánh các báo cáo tài chính

Việc so sánh giữa các báo cáo tài chính giúp các chủ thể quan tâm có cơ sở để lấy làm căn cứ phân tích tài chính, đồng thời giúp họ đưa ra các quyết định chuẩn xác nhất trong tương lai. Vậy khi so sánh giữa các báo cáo này, đối tượng sử dụng cần cân nhắc những yếu tố ảnh hưởng nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này.

1. Tính so sánh của các báo cáo tài chính

Sự so sánh các báo cáo tài chính làm cơ sở cho nhiều phân tích tài chính. Có bốn loại so sánh chính là:

1. So sánh báo cáo giữa các năm liên tiếp của một doanh nghiệp
2. So sánh báo cáo của một công ty với các đối thủ cạnh tranh
3. So sánh một doanh nghiệp với chuẩn mực ngành và
4. So sánh với mục tiêu, chẳng hạn như kế hoạch ngân sách của công ty.

So sánh giữa các tổ chức khác nhau có thể rất khó khăn hoặc thậm chí trở nên vô nghĩa vì có sự khác biệt về

1. Quy mô của tổ chức
2. Loại hình tổ chức 
3. Phương pháp kế toán được sử dụng bởi tổ chức.

Thông thường, cả quy mô và hình thức tổ chức sẽ chỉ ra các loại phương pháp kế toán được sử dụng.

báo cáo tài chính

2. Các loại phân tích chỉ số

Phân tích Báo cáo tài chính thận trọng thường có nghĩa là tách các chỉ số có ý nghĩa từ các báo cáo tài chính. Những chỉ số này đã được phân loại để đánh giá:

1. Tính thanh khoản (chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn, hay chỉ số thanh toán nhanh, v.v)
2. Hoạt động (doanh thu các khoản phải thu, doanh thu hàng tồn kho, v.v)
3. Lợi nhuận (lợi nhuận gộp trên doanh thu, tỷ lệ lợi tức trên tài sản, thu nhập trên mỗi cổ phiếu, v.v.)
4. Đòn bẩy (nợ trên tổng tài sản, tiền lãi thu được, v.v.).

Các chỉ số thường được sử dụng để đánh giá kết quả hoạt động hoặc là công cụ để chẩn đoán các khoản chỉ cho các vấn đề tiềm tàng. Với cơ sở rất đa dạng mà các báo cáo tài chính được lập, sự biến đổi lớn giữa các ngành, và việc sử dụng hiệu quả nhất các chỉ số này là so sánh với tiêu chuẩn ngành hoặc so với các chỉ số của những năm trước của chính doanh nghiệp đó.

3. Ảnh hưởng của phương pháp kế toán tới báo cáo tài chính

Do các báo tài chính là không thể so sánh được giữa các công ty khác nhau nên sẽ có nhiều phương pháp kế toán khác nhau. Sự khác biệt nổi bật nhất là trong việc xác định các yếu tố:

1. Giá trị hàng tồn kho (phương pháp FIFO, phương pháp bình quân, v.v.).
2. Khấu hao (phương pháp đường thẳng, phương pháp khấu hao theo tổng số năm sử dụng, v.v.).
3. Vốn hóa so với chi phí của một số chi phí nhất định. Ví dụ: Chi phí thuê và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên.
4. Các khoản đầu tư vào cổ phiếu phổ thông.
5. Định nghĩa về các hoạt động gián đoạn và các mặt hàng đặc biệt.

Trên đây là những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình so sánh giữa các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Mong rằng qua bài viết này, người đọc đã có thêm thông tin cũng như lưu ý khi thực hiện công tác so sánh, phân tích cũng như đánh giá các báo cáo tài chính.

Có thể bạn quan tâm: 

Cách giảm mỡ bắp tay tại nhà của người Nhật

Ưu và nhược điểm chung của các loại sàn gỗ công nghiệp

Comment here