Tin tức

Giải pháp lưu trữ điện năng lượng mặt trời cho gia đình

Giải pháp lưu trữ điện năng lượng mặt trời cho gia đình

Thời gian đầu để khuyến khích sử dụng điện mặt trời chính phủ trên thế giới thường ‘thu mua’ điện mặt trời với giá cao hơn nhiều giá của điện lưới. Sau đó giá thu mua gọi tắt là FiT (Feed in Tariff) sẽ giảm dần để định hướng người dân lắp đặt để tự...